Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Kompetenčné modely | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Kompetenčné modely

Kompetenčné modely


Kompetenčný model je pre firmu ako kompas pre námorníka.

Kompetenčný model vo vašej spoločnosti

Slúži na popísanie špecifických kompetencií (súhrn kvalít, schopností, zručností a ďalších spôsobilostí pracovníkov) na určitej pozícii. Zaručí presné kritériá spôsobu práce a objektívne ich zhodnotí.

Štyri oblasti najväčšieho prínosu

Vďaka kompetenčnému modelu viete lepšie:

 • vyberať najvhodnejších kandidátov
 • cielene rozvíjať svojich ľudí naozaj iba v tom podstatnom
 • identifikovať a rozvíjať manažérske talenty
 • využiť hodnotenie na neustály rast firmy a jej ľudí

Čo obsahuje kompetenčný model

Každý nami vytvorený kompetenčný model obsahuje:

 • popis kompetencií a ich celkový prínos pre vašu firmu
 • typické prejavy správania – merateľné, pozorovateľné a rozvíjateľné
 • hodnotiacu stupnicu pre každú kompetenciu


Vďaka takémuto podrobnému popisu môžete využiť kompetenčný model pri hodnotení napr. v assessment centrách, 360-stupňovou spätnou väzbou, v hodnotiacich rozhovoroch, v development centrách a v programoch pre rozvoj manažérskych talentov.

Naša kvalifikácia


Už takmer dvadsať rokov sa venujeme rozvíjaniu metodológie tvorby kompetenčných modelov. Naše know-how sme získali aj v spolupráci s takými významnými inštitúciami, akými sú London Business School vo Veľkej Británii, University of South Florida či Center for Creative Leadership v USA. Svoje skúsenosti s kompetenčným prístupom, využitím a tvorbou kompetenčných modelov sme popísali v ojedinelej publikácii na našom trhu:


Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů (GRADA, 2004).

Pripravujeme pre Vás

Aktuálne otvorený kurz koučingu pre manažérov
15.-16. marec (1. modul) v okolí Bratislavy

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku
  Veľa riaditeľov má dokonalý prehľad o efektívnosti svojich aktív, poznajú presne využitie výrobných kapacít až na jednotlivé linky, predaj na m2, vyťaženosť z 1 kg suroviny. Určite sú to dôležité čísla, ale podľa môjho názoru nie rozhodujúce. Koľko z nich však pozná skutočný potenciál svojich zamestnancov a kompetencie, ktoré si vyžaduje ich pracovné miesto? Na tieto otázky som hľadal odpoveď, keď som oslovil konzultačnú firmu ADDA… a dostal som ju! Bol to možno rozhodujúci prínos pri riadení zmeny, ktorou naša spoločnosť práve prechádzala.

  Miroslav Siváček, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Chemolak, a.s.

  Manažér ako mentor a kouč